U bent hier

Teamleider Sectie Service- en Incidentmanagement (1 fte)

vrijdag, januari 5, 2018 - 09:09
Baan

De organisatie
De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. Hierin zijn vier domeinen benoemd; HR, Financiën, IT en Facilitair Beheer met daarnaast ondersteuning door Bedrijfsvoering. Deze organisatie verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM.
De producten die worden geleverd zijn transparant, duurzaam en voorspelbaar. Daarbij is de DVOM primair gericht op samenwerking met de OM-onderdelen. De DVOM streeft hierbij naar excellente uitvoering en vanzelfsprekend speelt het Domein IT hierin een cruciale rol.
Het Domein is ingedeeld in meerdere secties en voor de sectie Service- en Incidentmanagement zijn wij op zoek naar een enthousiaste leidinggevende die samen met de collega’s werkt aan continu kwaliteitsverbetering van de Servicedesk.

Werkzaamheden: 

Resultaatgebieden
Je bent als teamleider verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen binnen je team, zowel ten aanzien van de kwantiteit, kwaliteit als het personeelsmanagement en legt hierover verantwoording af aan het Sectiehoofd. 

 • Je stuurt op een effectieve en efficiënte procesgang; realiseert hiertoe een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting en –inzet en lost eventuele knelpunten op door verbeteracties te ondernemen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden van medewerkers door hen te instrueren, te coachen, te stimuleren en te corrigeren.
 • Je zorgt voor het uitvoeren van het personeelsbeleid, door o.a. het werven en selecteren, inwerken, ontwikkelen en beoordelen van medewerkers.
 • Je geeft uitvoering aan het Arbo- verzuim- en opleidingsbeleid.
 • Je biedt begeleiding en ondersteuning op persoonlijke- en teamontwikkeling.
 • Je schept randvoorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden, fungeert als aanspreekpunt van het team en zorgt voor goede communicatie en informatie-uitwisseling.
 • Je levert een bijdrage aan het tot stand komen van het jaarplan van de afdeling en vertaalt het jaarplan naar concrete doelstellingen.
 • Je monitort de realisatie van KPI’s; signaleert afwijkingen en neemt passende maatregelen.
 • Je informeert het afdelingshoofd tijdig op afwijkingen in de realisatie; adviseert het afdelingshoofd over realisatie van de overeengekomen doelstellingen.
 • Je signaleert en analyseert ICT-ontwikkelingen welke van invloed zijn op de werkzaamheden van het team als ook op processen/procedures en werkwijzen; vertaalt dit naar mogelijkheden en consequenties voor het eigen aandachtsgebied, legt dit voor aan het afdelingshoofd en draagt zorg voor de uitvoering
Functie-eisen: 

Profiel
De teamleider die de DVOM zoekt is een stevige professional op het gebied van coachend leiding geven aan teams met een servicegericht karakter (Servicedesk). Je hebt ervaring met het werken vanuit ITIL processen en Service level management. Daarnaast ben je gericht op samenwerken, flexibel en houd je rekening met de behoeften en belangen van de klant en informeert deze ook duidelijk over mogelijkheden en onmogelijkheden. Je werkt je snel in, in een sterk veranderende omgeving en staat open voor feedback.

Kerncompetenties

 • Klantgericht
 • Flexibel
 • Samenwerken
 • Integer
 • Zelfontwikkeling

Kennis & vaardigheden

 • HBO werk- en/of denkniveau
 • Aanvullende managementopleiding
 • Relevante ITIL modules
 • Kennis van en ervaring met IT-systemen, programmatuur, apparatuur en multimedia
 • Basis adviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek
 • Goed kunnen rapporteren/presenteren (mondeling en schriftelijk)
 • Vaardigheid in het procedureel en procesmatig denken en coördineren
 • Vaardigheid in het klantgericht communiceren
 • Vaardigheid in het effectief samenwerken in teams;
 • Kennis van het strafrecht, bedrijfsprocessen OM en de Rechtspraak is een pré
Arbeidsvoorwaarden: 

Salaris
Op de functie zijn de arbeidsvoorwaarden van het Rijk van toepassing.  Voor de geschikte kandidaat zal een passend aanbod worden gedaan. Schaal 10 (BBRA 1984 (minimaal €2554,64 en maximaal €4106,12).

Details

Gepubliceerd op: 
5 januari 2018
Vacature status: 
Open
Dienstverband: 
Baan
Contract Type: 
Fulltime
Referentienummer: 
OM-148
Vaardigheden: 
Adviesvaardigheden
Procesmatig denken
Startdatum: 
5 januari 2018
Einddatum: 
19 januari 2018
Uur per week: 
36-40
Kennis: 
IT-systemen, Programmatuur, Apparatuur, Multimedia
Opleidingsniveau:
HBO
Postcode:
1013 MM
Plaats:
Amsterdam