U bent hier

(senior) Projectleider Duurzame Bouw, Regio en Samenleving

Heb jij een brede blik en interesse in maatschappelijke vraagstukken? Lijkt het je leuk om in een enthousiast team samen te werken aan de verduurzaming van Nederland? 

Als (senior) projectleider ben je breed en flexibel inzetbaar op projecten binnen de afdeling. Het zijn complexe projecten met een groot politiek en maatschappelijk belang. Je werkt onder een hoge tijdsruk en weet om te gaan met de tegengestelde belangen van stakeholders waarbij je de financiële belangen niet uit het oog verliest. 

Onze opdrachten komen van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en zijn met name gerelateerd aan het Klimaatakkoord. De afdeling Duurzame Bouw, Regie en Samenleving (DRS) houdt zich de komende jaren onder andere bezig met duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit en gebiedsontwikkeling. De toegevoegde waarde die de afdeling brengt bij het werken aan deze thema’s is samen te vatten als: kennis en kennissen bij elkaar brengen, ‘transitie-kunde’ en ruimtelijk denken. Instrumenten die we in huis hebben, zoals het werken met expertteams gaan we breder toepassen. 

Je geeft vorm en richting aan diverse projecten, zoals regelingen en activiteiten die in het kader van de transities projectmatig worden uitgevoerd. Het project gericht op het opstellen van een maatregelenlijst voor de verduurzaming van het woon-werkverkeer en het project gericht op het oprichten van een digitaal platform om bewoners te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning, zijn hier twee voorbeelden van. Je weet een team samen te stellen dat klaar is voor de aankomende uitdagingen en houdt de regie op goede resultaten. Een concreet (deel-) projectplan met kostenanalyse opstellen is voor jou geen onbekend terrein. Belangrijke onderdelen als kosten efficiëntie (lean), doorlooptijdbewaking en risicobeheersing vormen bij jou de pijlers voor een goed project. Tijdens het gehele project zorg je voor goede afstemming met interne opdrachtgever(s), rapporteer je over de voortgang, signaleer je mogelijke knelpunten en draag je proactief oplossingsrichtingen aan, waar je vervolgens ook invulling aan geeft. 

Een project kan ook bestaan uit het uitvoeringsgereed maken van een project dat vervolgens door een andere projectleider wordt opgepakt. Daarnaast is het jouw taak om het projectmatig werken binnen de afdeling verder te helpen professionaliseren.

Functie-eisen

Je hebt een relevante opleiding afgerond en een werk- en denkniveau op WO-niveau waaruit blijkt dat je affiniteit hebt met de vraagstukken waaraan de afdeling werkt. 

Wat heeft een goede (senior) projectleider daarnaast in huis:

 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider.
 • Je bent niet alleen een teamspeler, maar ook in staat is om zelfstandig werk op te pakken.
 • Je beschikt over aantoonbare kennis van en/of ervaring met ontwikkelingen rond duurzame bouw, duurzame mobiliteit of gebiedsontwikkeling.
 • Je hebt kennis van de RVO-organisatie en kennis van procesinrichting (ICT) en werken in ketens (is een pré).
 • Je bent in staat is om samen te werken met mensen met diverse achtergronden (wetenschap, bedrijfsleven, overheid, belangengroeperingen).
 • Je kan verbindingen leggen met andere relevante onderwerpen binnen en buiten RVO.nl.
 • Daarnaast ben je communicatief sterk is, zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties:

 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Doorzettingsvermogen
 • Stressbestendig
 • Omgevingsbewust
 • Ambitieus
 • Bestuurssensitiviteit
 • Aansturen-organisatie

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 – Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

De afdeling Duurzame Bouw, Regio en Samenleving maakt onderdeel uit van de directie Nationale Programma's.

De medewerkers binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, alsook duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staan duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat (DG Bedrijfsleven en Innovatie), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied, DG Agro), Binnenlandse Zaken (DG W&B) en I&W (DG Milieu en Internationaal).
Onze diensten lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving, energiebesparingsconvenanten tot Green Deals. Wij bedienen daarbij steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten, op het gebied van (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bv. INTERREG en elektrisch rijden).

De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit de volgende 8 teams:

 • 3 Teams Duurzaam Bouwen
 • 2 Teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 1
 • Team Natuurlijk Ondernemen
 • Team Regionale Ontwikkeling en Mobiliteit
 • Team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid

Reageren voor 27 november

Details

Gepubliceerd op: 
13 november 2020
Werklocatie: 
Utrecht