U bent hier

Private Strategic Funding Consultant

Benedict Peax zoekt twee Strategic Funding adviseurs: de een met focus op verkrijging van publieke financiering, en de ander met focus op verkrijging van private financiering.

Benedict Peax is een ondernemend adviesbureau dat sinds 2013 met succes advies levert op het snijvlak van strategie, innovatie en financiering. De tevredenheid van onze klanten spreekt voor het succes van deze formule en komt tot uitdrukking in langjarige, intensieve relaties. Wij hebben deze niet alleen met individuele klanten, maar ook met een aantal toonaangevende hi-tech incubators, waaronder YES!Delft.

Wij werken niet alleen met startups maar hebben ook een grote portefeuille van MKB’s. Wij worden door de ondernemers gezien als volwaardige sparring partners op strategisch niveau en worden uitgenodigd om in alle hoeken van de organisatie mee te kijken en mee te denken.

Strategic Funding

Strategie en financiering zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het implementeren en het uitvoeren van een strategie kosten geld, terwijl het verkrijgen van funding niet werkt zonder een solide strategisch plan. Benedict Peax biedt strategieontwikkeling en fondsenwerving in een geïntegreerde propositie die wij Strategic Funding noemen.

Afhankelijk van de fase waarin een bedrijf zich bevindt, de strategie van het bedrijf en de activiteiten die deze strategie gestalte geven, stellen wij de meest passende vorm of mix van middelen samen uit private bronnen (vermogende particulieren of professionele investeerders), publieke bronnen (subsidies, achtergestelde leningen en fiscale voordelen) en bancaire bronnen. Onze aanpak is gericht op het minimaliseren van de ‘cost of capital’ voor de zittende aandeelhouders en op het voorkomen van vroegtijdige of onnodige verwatering op hun belang.

Om deze propositie goed gestalte te kunnen geven hebben wij niet alleen ervaring met het verkrijgen van private, publieke en bancaire financiering, maar ook in het slim op elkaar laten aansluiten hiervan. Dit maakt onze propositie uniek. Zij dient uitsluitend de belangen van onze klanten en niet die van de kapitaalverstekkers.

Om onze belangen als adviseurs congruent te maken met die van de klant, werken wij bijna altijd op basis van een resultaatafhankelijke vergoeding. Zo delen we het geloof in succes en het risico met onze klanten. Wij zijn immers zelf ook ondernemers.

Concreet voor onze klanten

We helpen onze klanten met:

 • Het aanscherpen van strategische roadmaps, de R&D-plannen die hiervan onderdeel uitmaken en het financiële plan. Op deze manier komen de meeste vragen van funders voortijdig aan bod
 • Het ontwikkelen van een fundingstrategie die leidt tot de optimale mix van financiering
 • Het vertalen van strategische roadmaps naar projecten die wij gefinancierd krijgen vanuit subsidies, achtergestelde leningen en fiscale voordelen
 • Het samenstellen van documentatie tot en met ‘closing’ bij het verkrijgen van private en/of bancaire financiering

Consultant met focus op verkrijging van private funding

 • Je hebt bij voorkeur een wetenschappelijk opleidingsniveau in financiën of bedrijfseconomie
 • Je hebt ervaring met financiële analyses en bedrijfsonderzoek en met het maken van financiële modellen en documentatie voor het benaderen van private investeerders en/of banken
 • Je hebt ervaring met het benaderen van investeerders en banken tot en met ‘closing’

Wat bieden we?

 • We zijn voor onze klanten en onszelf gericht op resultaten. Waar en wanneer je werkt staat je vrij zolang doelen, deadlines en resultaten maar worden gehaald
 • Je gaat werken met klanten in de inspirerende context van technologische innovatie
 • Onze kennis en ervaring kunnen bijdragen aan jouw verdere ontwikkeling, en wij staan open voor wat jij aan de onze kunt bijdragen
 • Je wordt onderdeel van een dynamisch, multidisciplinair team
 • We bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidvoorwaarden en ruimte om door te groeien

Contact

Als je je herkent in een van bovenstaande profielen en onze werkwijze je aanspreekt, neem dan contact op met accountmanager Taman Autar (taman@ygp.nl / 06 148 611 91).

Details

Gepubliceerd op: 
18 januari 2021
Organisatie: 
Werklocatie: 
Amsterdam