U bent hier

Opleidingssecretaris (1,0 fte)

De Faculteit Techniek is voor de opleiding Forensisch Onderzoek, Biomedische Technologie, Toegepaste Wiskunde, Technische Natuurkunde en Maritiem Officier op zoek naar een opleidingssecretaris voor het borgen van de interne en externe kwaliteitszorgcyclus.

 

Opleidingssecretaris (1,0 fte)

 

Faculteit Techniek is één van de zeven faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam en kent acht bacheloropleidingen en één masteropleiding, Daarnaast zijn er twee AD-, twee bachelor- en twee masteropleidingen in ontwikkeling. De Faculteit verzorgt onderwijs voor circa 7000 studenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van 12 lectoren binnen het Kenniscentrum Techniek (KCT). Bij de faculteit werken ongeveer 500 medewerkers (400 fte).

De faculteit ontwikkelde haar eigen toekomstgerichte visie op onderwijs en onderzoek (‘Moving Forward’) om zo klaar te zijn voor de implementatie  daarvan op het moment van het betrekken van de nieuwe locatie in 2022. Ontmoeten, onderzoeken, ontwerpen en maken staan centraal.

 

Wat ga je doen?

De opleidingssecretaris levert een essentiële bijdrage aan de beleidscyclus van de betreffende opleiding, inclusief het borgen van de kwaliteit. De opleidingssecretaris ondersteunt de opleidingsmanager bij het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op opleidingsniveau op afgebakende thema’s/vraagstukken. Op een zodanige wijze dat zowel inhoudelijk als procesmatig een juiste en efficiënte beleidsrealisatie door de opleidingsmanager mogelijk wordt.

Je werkt intensief samen met de opleidingsmanagers van de 5 opleidingen en de bestuurssecretaris van de faculteit.

 

Beleidsimplementatie

 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan het meerjarenplan en het jaarplan;
 • Je geeft ondersteuning en sturing aan de implementatie van beleid binnen de opleiding;
 • Je draagt bij aan het stimuleren van een gedragen kwaliteitscultuur op opleidingsniveau.

 

Beleidsevaluatie

 • Je adviseert en ondersteunt de (onderwijs)verantwoordelijken bij het opzetten, invoeren en onderhouden van kwaliteits- en/of evaluatiesystemen in de opleiding;
 • Je zorgt voor periodieke evaluaties van de vastgestelde doelen op het vlak van onderwijs en kwaliteit en draagt zorg voor de uitvoering van onderwijsevaluaties;
 • Je verzamelt en organiseert diverse (management- evaluatie)rapportages;
 • Je draagt bij aan het formuleren van verbetermaatregelen op basis van de verschillende evaluaties (vak-, curriculumevaluaties, evaluaties/jaarverslag examencommissie, studentoordelen);
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan interne audits en accreditatie van de opleiding en draagt zorgt voor de interne organisatie van audits en accreditatie;
 • Je bevordert een cyclische dialoog over kwaliteit tussen opleidingsmanager, opleidingscommissie en examencommissie.

 

Organiseren, voorbereiden en vastleggen van overleggen

 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen (van tenminste het MT van de opleiding, opleidingscommissie en de adviesraad) en draagt zorg voor de verslaglegging;
 • Je bewaakt de afspraken, planning en uitvoering van besluiten en acties;
 • Je zorgt voor de archivering van de stukken van genoemde vergaderingen en overleggen.

 

Afstemming en communicatie

 • Je stemt af en overlegt met de bestuurssecretaris van de faculteit met betrekking tot de agenda van de faculteit en de agenda van de opleiding;
 • Je zorgt voor de inhoudelijke afstemming van beleidsonderwerpen met beleidsstaf O&O, ter ondersteuning van opleidingsmanagementteam;
 • Je zorgt voor de inhoudelijke en procesmatige afstemming tussen opleidingsmanager, opleidingscommissie, examencommissie en externe belanghebbenden en betrokkenen;
 • Je draagt zorg, samen met de andere opleidingssecretarissen, voor eenduidigheid tussen de opleidingen binnen de faculteit;Je participeert in diverse overlegstructuren binnen en buiten de faculteit, zoals het overleg met de faculteitssecretaris, afdeling onderwijs- & onderzoekskwaliteit of het netwerk Kwaliteit.

 

Wat breng je mee?

Je bent in het bezit van een HBO-opleiding en hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Bij voorkeur heb je ervaring in het onderwijs en met projecten. Je bent accuraat, proactief,  vasthoudend en resultaatgericht. Je hebt een helikopter view, weet mensen in beweging te brengen en bent benaderbaar. Daarbij weet je de juiste prioriteiten te stellen.

 

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige en dynamische functie in een organisatie die sterk in beweging is en waar ruimte is voor eigen initiatief en ideeën.
 • De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie secretaris 1. Bij deze functie hoort de loonschaal 10 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 4307,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Verlenging is afhankelijk van gebleken geschiktheid en formatieruimte.
 • De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

 

Wil je meer weten over deze dynamische functie?

Neem contact op met Sander Nieuwland, Directeur Bedrijfsvoering, via email vacatures@hva.nl voor het stellen van vragen (niet gebruiken om te solliciteren).   

 

Word jij onze nieuwe Opleidingssecretaris?

Overtuig ons in je sollicitatiebrief! Klik op de knop “solliciteer nu” om uiterlijk 26 november 2020 online te solliciteren.

 

Wat je verder moet weten

 • de 1e gespreksronde zal plaatsvinden in week 50 en vervolgronden in week 51.
 • de HvA hecht als grootstedelijke hogeschool veel waarde aan toegankelijkheid voor een brede variëteit aan potentiële studenten en ziet de diversiteit van studenten en medewerkers als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instelling;
 • wil je meer weten over hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? Klik dan hier.
 • Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Details

Gepubliceerd op: 
16 november 2020
Werkvelden: 
Onderwijs
Werklocatie: 
amsterdam