U bent hier

opleidingssecretaris (0,6 – 0,8 fte)

De Faculteit Techniek is voor de opleiding Built Environment op zoek naar een opleidingssecretaris voor het borgen van de interne en externe kwaliteitszorgcyclus.

opleidingssecretaris (0,6 – 0,8 fte)

Faculteit en de opleiding
Faculteit Techniek is met 6000 studenten de grootste technische hbo-opleider van Nederland. De faculteit ontwikkelt zich als een brede kennisinstelling voor onderwijs en onderzoek. Toonaangevend, ondernemend en creatief, dat is onze ambitie in alles wat de techniek mens en maatschappij te bieden heeft.

De opleiding Built Environment is een brede bachelor. Studenten kiezen vanaf het tweede studiejaar uit de volgende acht afstudeerrichtingen: Architectuur, Stedenbouw, Mobiliteit, Architectonische Techniek, Constructie, Projectmanagement, Assetmanagement en Water. Een deel van de opleiding bestaat uit een integraal programma, waarin de verschillende richtingen samenkomen. Er wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en de overheid om studenten op te leiden tot professionals die een bijdrage kunnen leveren aan de huidige dynamische praktijk van de gebouwde omgeving.

De functie
De opleidingssecretaris levert een essentiële bijdrage aan de beleidscyclus van de betreffende opleiding, inclusief het borgen van de kwaliteit. De opleidingssecretaris ondersteunt de opleidingsmanager bij het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op opleidingsniveau op afgebakende thema’s/vraagstukken. Op een zodanige wijze dat zowel inhoudelijk als procesmatig een juiste en efficiënte beleidsrealisatie door de opleidingsmanager mogelijk wordt.

Je werkt intensief samen met de opleidingsmanagers van de opleiding, lector en bestuurssecretaris van de faculteit.

De activiteiten
Beleidsimplementatie:

 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan het meerjarenplan en het jaarplan;
 • Je geeft ondersteuning en sturing aan de implementatie van beleid binnen de opleiding;
 • Je draagt bij aan het stimuleren van een gedragen kwaliteitscultuur op opleidingsniveau.

Beleidsevaluatie:

 • Je adviseert en ondersteunt de (onderwijs)verantwoordelijken bij het opzetten, invoeren en onderhouden van kwaliteits- en/of evaluatiesystemen in de opleiding;
 • Je zorgt voor periodieke evaluaties van de vastgestelde doelen op het vlak van onderwijs en kwaliteit en draagt zorg voor de uitvoering van onderwijsevaluaties;
 • Je verzamelt en organiseert diverse (management- evaluatie)rapportages;
 • Je draagt bij aan het formuleren van verbetermaatregelen op basis van de verschillende evaluaties (vak-, curriculumevaluaties, evaluaties/jaarverslag examencommissie, studentoordelen);
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan interne audits en accreditatie van de opleiding en draagt zorgt voor de interne organisatie van audits en accreditatie;
 • Je bevordert een cyclische dialoog over kwaliteit tussen opleidingsmanager, opleidingscommissie en examencommissie.

Organiseren, voorbereiden en vastleggen van overleggen:

 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen (van tenminste het MT van de opleiding, de curriculumcommissie, opleidingscommissie en de adviesraad) en draagt zorg voor de verslaglegging;
 • Je bewaakt de afspraken, planning en uitvoering van besluiten en acties;
 • Je zorgt voor de archivering van de stukken van genoemde vergaderingen en overleggen.

Afstemming en communicatie:

 • Je stemt af en overlegt met de bestuurssecretaris van de faculteit met betrekking tot de agenda van de faculteit en de agenda van de opleiding;
 • Je zorgt voor de inhoudelijke afstemming van beleidsonderwerpen met beleidsstaf O&O, ter ondersteuning van opleidingsmanagementteam;
 • Je zorgt voor de inhoudelijke en procesmatige afstemming tussen opleidingsmanager, opleidingscommissie, examencommissie en externe belanghebbenden en betrokkenen;
 • Je draagt zorg, samen met de andere opleidingssecretarissen, voor eenduidigheid tussen de opleidingen binnen de faculteit; 
 • Je participeert in diverse overlegstructuren binnen en buiten de faculteit, zoals het overleg met de faculteitssecretaris, afdeling onderwijs- & onderzoekskwaliteit of het netwerk Kwaliteit.

Wij zoeken
Je bent in het bezit van een HBO-opleiding en hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Bij voorkeur heb je ervaring in het onderwijs en met projecten. Je bent accuraat, proactief,  vasthoudend en resultaatgericht. Je hebt een helikopter view, weet mensen in beweging te brengen en bent benaderbaar. Daarbij weet je de juiste prioriteiten te stellen.

Wij bieden
De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie secretaris 1. Bij deze functie hoort de loonschaal 10 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 4192,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Verlenging is afhankelijk van gebleken geschiktheid en formatieruimte.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast bieden we je uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en vinden we het belangrijk dat jij je verder blijft professionaliseren, bijvoorbeeld via onze HvA Academie. 

De HvA hecht als grootstedelijke hogeschool veel waarde aan toegankelijkheid voor een brede variëteit aan potentiële studenten en ziet de diversiteit van studenten en medewerkers als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instelling. Dit past bij haar emancipatoire functie. 

Informatie
Nadere informatie over de functie : ir. Gerard Kuiper, opleidingsmanager Built Environment, tel. 06 2070 2921, vragen over de procedure : vacatures@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren).

Klik op de link onderaan deze vacature om online te solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 Sluitingsdatum 12 januari 2020

Details

Gepubliceerd op: 
20 december 2019
Werkvelden: 
Onderwijs
Werklocatie: 
Amsterdam