Opleidingsmanager Pedagogiek (0, 8 - 1,0 fte) | Young Global People

U bent hier

Opleidingsmanager Pedagogiek (0, 8 - 1,0 fte)

De functie
Je gaat werken op een actieve afdeling waar met het hele team een omvangrijke curriculumvernieuwing wordt gerealiseerd dat studenten inspireert en voorbereid om als professional te werken in de complexiteit van de moderne samenleving  en tevens een studeerbaar en werkbaar programma is. Het vormgeven en uitvoeren van het hrm-beleid en het borgen van de kwaliteit en kwaliteitscultuur van de opleidingen zijn belangrijke onderdelen van de integrale verantwoordelijkheid in je functie. In samenwerking met het team van teamcoördinatoren, een actieve curriculumcommissie en een hoofddocent geef je leiding aan het team van Pedagogiek en stuur je op het realiseren van de afgesproken resultaten. Je levert een actieve en strategische bijdrage aan het beleid van Pedagogiek, de faculteit en de hogeschool in het geheel.

Samen met het pedagogisch werkveld en de docenten draag je bij aan de aanscherping van een visie op de toekomst van de opleiding. Binnen de reeds ingeslagen weg van de curriculumvernieuwing ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke onderwijsontwikkeling en de inrichting van het onderwijs. Je legt verantwoording af aan de decaan van de faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Je werkt samen in diverse netwerken met als belangrijkste netwerk het managementteam van de faculteit. Er is een intensieve samenwerking met de andere opleidingen en het Kenniscentrum binnen Onderwijs en Opvoeding. Ook buiten de faculteit werk je samen in de HvA-brede of facultaire beleidsketens.

Wij zoeken
Een enthousiaste opleidingsmanager die in dialoog staat met het team, het pedagogisch werkveld en studenten die binnen de kaders van het HvA-beleid en de onderwijsvernieuwing aan de slag gaat met het realiseren van het beleid en docenten faciliteert in hun werk. Je hebt ruime ervaring in leidinggeven aan professionals binnen het (hoger) onderwijs en doet dit als belangenbehartiger persoonsgericht, op een verbindende, inspirerende en inclusieve manier. Je hebt veel affiniteit met het opleiden van studenten tot jonge professionals binnen het brede pedagogische werkveld en je beschikt over een relevant netwerk dat je op de juiste wijze weet in te zetten. Je bent een visionair en innovator die in samenwerking met het team de ingeslagen weg verder begeleidt en verkent. Tevens ben je een verbinder en netwerker naar binnen, buiten en boven. Het spreekt voor zich dat je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt.

De opleiding
Pedagogiek is onderdeel van de faculteit Onderwijs en Opvoeding waar ruim vijfduizend studenten zich voorbereiden op een loopbaan als pedagoog en leraar pedagogiek of als leraar in het primair, secundair en beroepsonderwijs. De kopopleiding Pedagogiek en de tweedegraads lerarenopleiding Pedagogiek leiden studenten op tot hbo-pedagoog leraar Pedagogiek in een grootstedelijke context. De opleidingen kennen een voltijd- en een deeltijdvariant en zijn  kennisintensief, omgevingsgericht en persoonsgericht. De studenten worden opgeleid en begeleid door een hoogopgeleid en enthousiast docententeam. Er is in de opleidingen aandacht voor de gewone pedagogische ontwikkeling én voor speciale opvoedingssituaties. De opleidingen kennen vier profielen: Jeugdzorg, Opvoedingsondersteuning, het Jonge Kind, Welzijnswerk en het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Er studeren circa 970 studenten en er zijn 52 docenten (32 fte) werkzaam bij Pedagogiek.

Details

Gepubliceerd op: 
10 september 2019