U bent hier

onderzoeker (0,5 - 0,6 fte)

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor het onderzoek Van Schulden naar Kansen bij het lectoraat Armoede Interventies op zoek naar een:

onderzoeker (0,5 - 0,6 fte)

Werkzaamheden:

De functie
Het lectoraat doet een meerjarig onderzoek naar zo’n 65 lokale armoedeprojecten in doelgebieden in zeven steden. Deze projecten zijn gericht op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid en worden gefinancierd door Stichting van Schulden naar Kansen en Aegon. Met het onderzoek wordt nagegaan welke effecten de inspanningen in de doelgebieden hebben. Behalve onderzoek op project- en doelgebiedsniveau wordt er tot en met 2020 continu onderzoek gedaan onder alle deelnemers aan de gefinancierde projecten. Zij vullen op drie momenten een vragenlijst in: bij de start, na afloop en zes maanden later. Het doel van het deelnemersonderzoek is inzicht te krijgen in de ervaren meerwaarde van deelname aan de door Stichting VSNK ondersteunde activiteit vanuit het perspectief van de deelnemer zelf op zowel de korte als de lange termijn. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de mate waarin een deelnemer financieel zelfredzamer is geworden als gevolg van deelname aan een project. In 2021 leveren we het eindrapport op. Het onderzoeksteam bestaat uit acht personen. We willen ons team graag versterken met een ervaren onderzoeker die kan ondersteunen bij de kwantitatieve analyses en kan bijdragen aan de rapportages. Eerdere rapporten staan op: http://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-armoede-interventies/lectoraat-armoede-interventies.html

Je werkzaamheden zullen in overleg worden vastgesteld, maar zal in elk geval uit het volgende bestaan:

  • Bepalen welke statistische uitkomstmaten goed passen bij praktische vraagstukken
  • Uitvoeren van statistische analyses met SPSS waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend logistische regressieanalyses, factoranalyses, clusteranalyses en multi-level-analyses.
  • Verslaglegging van bevindingen waaronder uitkomsten van statistische analyses

Functie-eisen:

Wij zoeken
Wij zoeken een onderzoeker met een afgeronde (research) master in de maatschappij of gedragswetenschappen (bij voorkeur sociologie of psychologie).

Daarnaast vragen wij: 

  • Minimaal 4 jaar ervaring (na afstuderen) met en kennis van kwantitatief onderzoek en bijbehorende analysetechnieken
  • Interesse in praktijkgericht onderzoek
  • Affiniteit met het thema armoede
  • Een flexibele houding en bereidheid om buiten kantooruren te werken
  • Sterke voorkeur: kennis over armoede
  • Inzet in het onderwijs is op termijn een vereiste

 Sollicitaties van personen die geen doctoraal of masterdiploma hebben én die niet het gevraagde aantal jaren ervaring hebben, worden niet in de beoordelingen meegenomen.

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden
De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie onderwijs-/onderzoeksmedewerker 1. Bij deze functie hoort de loonschaal 10 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 4.192,- per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van gebleken geschiktheid en formatieruimte.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

De Hogeschool van Amsterdam is een diverse en inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de kennisinstelling en de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de inwoners van Amsterdam.

Details

Gepubliceerd op: 
18 juli 2019
Werklocatie: 
Amsterdam