U bent hier

lerarenopleider basisonderwijs / docent Pedagogiek specialist jonge kind (2x 0,6 fte)

Wat ga je doen?
Als lerarenopleider vind je het een uitdaging om studenten voor te bereiden op het beroep van leerkracht basisonderwijs in een grootstedelijke context. Je kent het basisonderwijs en verweeft in jouw onderwijs vakkennis met praktijkvoorbeelden. Daarnaast begeleid en beoordeel je studenten bij hun ontwikkeling tot leerkracht. Als vakdocent pedagogiek ontwikkel en verzorg je onderwijs uit de leerlijn pedagogiek. Hierin staat de generieke kennisbasis van de leraar basisonderwijs centraal. Naast pedagogiek komt hierbij o.a. ook algemene didactiek, klassenmanagement, ontwikkelingspsychologie, geschiedenis van het onderwijs en visies op onderwijs aan de orde. Als specialist jonge kind verzorg je in ieder geval studieonderdelen die zich specifiek richten op de ontwikkeling van en het onderwijs aan jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.

Wat neem je mee?
Je beschikt over een master in een voor de pabo relevant vakgebied (bijvoorbeeld onderwijspedagogiek, orthopedagogiek, onderwijskunde of ontwikkelingspsychologie) én beschikt over recente ervaring in lesgeven aan jonge kinderen in het basisonderwijs. Je bent uitstekend in staat om theorie en praktijk in je vakgebied met elkaar te verbinden. Studenten enthousiasmeren voor het vak is je passie en de hedendaagse leef- en belevingswereld van het kind in de context van de grote stad Amsterdam ken jij uit de praktijk. Docenten van de pabo HvA zijn nadrukkelijk niet alleen vakdocent, maar lerarenopleider in de brede zin van het woord. Dat betekent dat je naast het verzorgen van de ‘eigen’ studieonderdelen ook een generalist bent die als lerarenopleider ook (afstudeer)onderzoek begeleidt en beoordeelt, studieloopbaanbegeleiding verzorgt en assessments afneemt.
Je beschikt over aantoonbaar goede didactische kwaliteiten en begeleidingsvaardigheden om les te geven binnen alle opleidingstrajecten van de Pabo HvA en aan te sluiten op de behoeften van specifieke groepen deelnemers. Je bent daarbij in staat om didactische middelen te kiezen die passen bij de leerdoelen van het vak en de studiefase van de student, daarbij maak je gebruik van diverse werkvormen (‘blended learning’). Als collega ben je gericht op samenwerking en afstemmen om het onderwijs samen met anderen vorm te geven en te ontwikkelen. We zijn op zoek naar nieuwsgierige, sociale en flexibele collega’s.
Als docent van de Pabo HvA heb je kennis en begrip van de diversiteit van onze studentenpopulatie en kun je de goede ‘toon’ treffen door een heldere en open manier van communiceren. Je weet daarbij rekening te houden met verschillende (culturele-, sociaaleconomische- en gezins-) achtergronden en individuele eigenheden en leefwijzen van studenten. Je hebt een analytische blik en je staat open voor nieuwe ideeën en ervaringen.

Specifieke aanvullende expertise op het gebied van dalton- of montessori-onderwijs
Het is mógelijk de aanstelling uit te breiden met 0,2 fte als je specifieke expertise hebt op het gebied van de theorie en praktijk van het dalton- of montessori-onderwijs. Je verzorgt in dit geval ook onderwijs aan studenten binnen de dalton- of montessori-specialisatie en aan leraren in het kader van nascholing / professionalisering. De Pabo HvA is voor het opleiden van leraren dalton- en montessori-onderwijs gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging en de Nederlandse Montessori Vereniging. Heb je specifieke aanvullende expertise op het gebied van dalton- of montessori-onderwijs? Vermeld dit dan duidelijk in de motivatiebrief en CV.

Waar kom je te werken?
De HvA is de hogeschool van, voor en mét Amsterdam. Een van de grootste hbo-instellingen van Nederland, diepgeworteld in Amsterdam. De opleidingen van de Pabo leiden ongeveer 750 studenten op tot (universitaire) leraar basisonderwijs. De Pabo kent een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding en de afstudeerrichting Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA). Daarnaast verzorgt de opleiding een opleidingstraject voor zij-instromers en diverse nascholingsactiviteiten. De opleiding werkt zeer intensief samen met een groot netwerk van opleidingsscholen. Als docent ben je onderdeel van een team van ruim 40 docenten. De opleiding focust op het leren lesgeven in de grote stad. In het onderwijs en onderzoek van de faculteit is het ‘onderwijzen en opvoeden in grootstedelijke context’, aangeduid met de term ‘Urban Education’, een speerpunt. Het opgroeien in de grote stad betekent voor leerlingen opgroeien in een wereld vol verschillen.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De HvA wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool. Heb je tips hoe we onze communicatie op het gebied van diversiteit en inclusie kunnen verbeteren, laat het ons dan weten.

Wil je weten hoe het is om te werken bij de HvA? Ontdek het bij medewerkers aan het woord.

Details

Gepubliceerd op: 
20 maart 2020
Werkvelden: 
Onderwijs