U bent hier

Lector Doorwerking praktijkgericht onderzoek (0,6 fte)

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is op zoek naar een:

 Lector Doorwerking praktijkgericht onderzoek (0,6 fte)

Het lectoraat ‘Doorwerking praktijkgericht onderzoek’ betreft een nieuw, HvA-breed lectoraat onder penvoerderschap van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie dat wordt ingesteld voor de duur van vier jaar. Het lectoraat is met name extern georiënteerd, richt zich op alle stakeholders in de doorwerking van praktijkgericht onderzoek en zal onderzoeken wat de consequenties zijn van bepaalde gebruikte methodologieën voor die doorwerking. Praktijkgericht onderzoek is ingebed in een uitgestrekt en omvangrijk ecosysteem van onderzoekers, overheidsinstellingen, onderzoekbureaus, hogescholen, beleidsmakers, expertisecentra, lectorenplatformen et cetera. Het lectoraat zal hierin opereren en vanuit een eigen positie samenwerking zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke projecten, advies, uitwisseling van onderzoekers en publicaties.

Praktijkgericht onderzoek
De afgelopen 20 jaar heeft het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen een prominente plek verworven in de Nederlandse kennisinfrastructuur en er is alom waardering voor wat er is bereikt. Het werk van de hogescholen op het gebied van onderwijs, praktijkgericht onderzoek en impact is van cruciale betekenis voor de versterking van de Nederlandse kennissamenleving en de aanpak van de maatschappelijke uitdagingen. Die waardering brengt enerzijds verdere ambities met zich mee, zoals een toename van de onderzoekscapaciteit en de doorontwikkeling van de kwaliteitsborging. Anderzijds zijn er (structurele) uitdagingen, deels terug te voeren op de jonge traditie van het onderzoek aan hogescholen waardoor bekendheid en zichtbaarheid van het praktijkgerichte onderzoek nog beperkt zijn en onvoldoende recht wordt gedaan aan de vele relevante en impactvolle resultaten. Denk daarbij aan de financiering, de positionering in de nationale kennisinfrastructuur en de kwantificering van de doorwerking van het onderzoek in maatschappij en werkveld. De ambities van de laatste jaren alsmede de uitdagingen waarvoor we worden gesteld vragen om een krachtige impuls voor het praktijkgericht onderzoek en middels dit lectoraat draagt de HvA daaraan bij.

Lectoraat
Het HvA-brede lectoraat ‘Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek’ onderzoekt hoe het omvangrijke potentieel van praktijkgericht onderzoek beter benut kan worden door de doorwerking te verbeteren, de impact te versterken en het verdienvermogen te vergroten. In deze ambitie onderscheiden we vier deelvragen:

  • Wat is het ‘unieke’ van praktijkgericht onderzoek en hoe speelt dit door in het formuleren en evalueren van onderzoek in verschillende onderzoekscontexten?
  • Hoe vindt doorwerking plaats in verschillende onderzoekscontexten?
  • Hoe kun je de meerwaarde van de doorwerking in verschillende onderzoekscontexten aanwijsbaar maken?
  • Hoe kun je de meerwaarde van de doorwerking beter zichtbaar maken?

Deze vragen zullen op minstens twee manieren worden geconcretiseerd. Er wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de onderzoekscontexten vanuit de lopende en toekomstige onderzoeksactiviteiten aan de HvA. Voorts zal er worden aangesloten bij actuele ontwikkelingen zoals het missiegedreven innovatiebeleid, de ontwikkeling van de derde cyclus binnen het HO, de ontwikkeling van Centres of Expertise, de ontwikkeling van een nieuw BKO voor de periode na 2022 en het initiatief tot een Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek.

Wat breng je mee?
Je bent een gepromoveerde onderzoeker met een uitgebreid trackrecord als lector en actuele kennis van de ontwikkelingen in het hoger beroepsonderwijs, met name ten aanzien van de onderzoekstaak. Dat uit zich onder meer in een onderscheidende visie op onderzoek aan hogescholen en de impact daarvan in werkveld en maatschappij. Je hebt een brede ervaring in complexe, multidisciplinaire omgevingen, bij voorkeur in het onderwijs, het werkveld én het hoger onderwijs. Ook heb je bewezen ervaring met het ontwikkelen, opzetten, uitvoeren en uitdragen van grote samenhangende onderzoeksprogramma’s.
Je bent een gesprekspartner op strategisch niveau (CvB en decanen) en weet daarnaast in samenwerking met docenten, onderzoekers en studenten tot praktische toepassingen te komen. Je bent een verbinder, die oog heeft voor verschillende opvattingen en zoekt naar gedeelde ambities en weet professionals, onderzoekers, docenten en studenten te motiveren, te begeleiden, samen te laten werken en naar resultaten te leiden. Tenslotte beschik je over een relevant netwerk, ben je analytisch, innovatief en toepassingsgericht en sta je open voor nieuwe aanpakken om resultaten te bereiken.

Wat bieden we?
De benoemingstermijn is voor twee jaar, met uitzicht op maximaal vier jaar, conform de duur van het lectoraat. De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie van Lector1. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 16 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 8.225- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding, expertise en ervaring.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden, en worden medewerkers gestimuleerd om zich continu verder te professionaliseren.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De HvA wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool.

Wil je meer weten?
Nadere informatie: Decaan Frank Kresin, F.J.Kresin@hva.nl, en/of vacatures@hva.nl (gebruik dit emailadres uitsluitend voor het stellen van vragen: we verwerken alleen sollicitaties die we ontvangen via de sollicitatie onderaan deze vacature).

Word jij onze nieuwe Lector?
Overtuig ons in je sollicitatiebrief! Klik op de knop “solliciteer nu” om uiterlijk 4 oktober 2020 online te solliciteren.

Wat je verder moet weten

  • De sollicitatiegesprekken zijn op: Ronde 1: 21 oktober, Ronde 2: 28 oktober;
  • deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten; 
  • wil je meer weten over hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? Kijk dan op onze website Werken bij de HvA;
  • Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Details

Gepubliceerd op: 
4 september 2020
Werkvelden: 
Onderwijs
Werklocatie: 
amsterdam