U bent hier

hogeschool hoofddocent onderzoek Leren en Innoveren (0,6 fte)

De Hogeschool van Amsterdam is voor het kenniscentrum van de faculteit Onderwijs en Opvoeding op zoek naar een:

hogeschool hoofddocent onderzoek Leren en Innoveren (0,6 fte)

 Leraren vormen de sleutel voor goed onderwijs en zijn bepalend voor het leren van leerlingen. Het lectoraat Leren & Innoveren zet zich al ruim tien jaar in voor de kwaliteit en ontwikkeling van het beroep van leraar. Om die ambitie te versterken en het onderzoeksprogramma nog beter te borgen, zijn we op zoek naar een Hogeschool Hoofddocent die samen met de lector het onderzoeksprogramma draagt.

De functie
Als Hogeschool Hoofddocent (in andere hogescholen ook wel aangeduid als ‘associate lector’) heb je in nauwe samenwerking met de lector Leren & Innoveren een inhoudelijk sturende rol in de volle breedte van het onderzoeksprogramma van het lectoraat Leren & Innoveren. Je drijfveer daarbij is om de rol, positie en kwaliteit van de leraar te versterken. Die is immers de sleutel tot goed onderwijs en tot ontwikkelmogelijkheden voor kinderen. Daarbij heb je speciaal aandacht voor onderwijs in grootstedelijke contexten.

Onderzoek
Je draagt samen met de lector het onderzoekprogramma van het lectoraat Leren & Innoveren. Daarbij houd je overzicht, zet je lijnen uit, zie je nieuwe kansen en mogelijkheden en verwerf je door actieve acquisitie onderzoeksmiddelen en projecten. Je bent daarbij ondernemend, volgt de ontwikkelingen in de beroepspraktijk, hebt een goed gevoel voor behoeften in de praktijk van het onderwijs en werkt daarbij nauw samen met partners in het scholenveld en met andere kennisinstellingen.

Onderzoek is teamwerk. Dat betekent dat je in projecten samenwerkt met andere (docent-)onderzoekers waarbij je vanuit jouw ervaring ook minder ervaren docent-onderzoekers begeleidt bij hun onderzoek.

Omdat het onderzoek tot doel heeft om handvatten voor de beroepspraktijk op te leveren stuur je op gedeeld eigenaarschap van leraren en scholen en deel je de uitkomsten van het lectoraatsprogramma op actieve wijze zowel in publicaties als presentaties. Dat vraagt om het actief onderhouden van netwerken met leraren, onderzoekers, schoolleiders, beleidsmakers en andere actoren in het onderwijsveld, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Daarbij vertegenwoordig je het lectoraat en het kenniscentrum naar buiten.

Ontwikkeling en innovatie
De inzichten uit het onderzoek geven ook handvatten voor verbetering van de praktijk van de lerarenopleidingen en het onderwijs. Je bent daarom naast onderzoek ook betrokken bij innovatie, zowel binnen de lerarenopleidingen als het werkveld. Dat kan gaan over vernieuwingen binnen de lerarenopleidingen, over nieuwe opleidingsroutes voor aankomende, startende of ervaren leraren of versterking van het HR-beleid binnen scholen.

Onderwijs en professionalisering
Kennisdeling met studenten in de opleidingen is een belangrijke taak van het lectoraat. Je draagt daarom actief bij aan het leren van studenten in de bachelor- en masteropleidingen van de faculteit door gastcolleges of het verzorgen van modules.

Die kennisdeling kan ook betrekking hebben op training van opleiders binnen de opleidingen, professionalisering van docent-onderzoekers, scholingsprogramma’s voor ervaren leraren of lezingen voor HR-medewerkers of schoolleiders.

Wij vragen

  • Gepromoveerd, het gebied van professionele ontwikkeling van leraren of onderwijsinnovatie;
  • Een uitstekende beheersing van een breed scala aan onderzoeksmethoden op het gebied van praktijkgericht onderzoek en het vermogen om onderzoeksuitkomsten te delen met een breed publiek;
  • Ervaring in het acquireren van onderzoek en het begeleiden van collega-onderzoekers;
  • Op de hoogte van actuele vraagstukken en beleid m.b.t. het leren van leraren en m.b.t. innoveren in het onderwijs;
  • Een relevant netwerk en contacten in het werkveld;
  • Beschikt over een didactische bevoegdheid voor het hbo en ervaring met professionaliseringstrajecten voor ervaren leraren.

De werkplek
Het lectoraat Leren & Innoveren

Het lectoraat Leren & Innoveren richt zich op vraagstukken met betrekking tot het beroep en de ontwikkeling van leraren. Nadruk ligt daarbij op het continuüm van het beroep, van opleiding tot inductie en loopbaanontwikkeling. Daarbij is speciaal aandacht voor de rol van de leraar bij onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Dat vertaalt zich in onderzoeksprojecten, scholingstrajecten en netwerken rond leiderschap van leraren en gedeeld leiderschap in scholen. Naast aandacht voor de leraar zelf, is er ook aandacht voor vraagstukken ten aanzien van condities voor en ondersteuning van leraren, onder andere als het gaat om gedeeld leiderschap en strategisch HRM in scholen. Naast verschillende onderzoeksprojecten (vaak in samenwerking met andere partners) is het lectoraat ook betrokken bij regionale en landelijke ontwikkelprojecten die gericht zijn op de versterking van het leraarschap en bij vernieuwing van de lerarenopleidingen. Internationaal wordt er samengewerkt met verschillende netwerken, onder andere in een ERASMUS+project.

Het lectoraat Leren & Innoveren is ingebed in het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, waar lectoren, hoofddocenten, docent-onderzoekers en promovendi samenwerken aan de uitvoering van praktijkgericht onderzoek waarmee wordt bijgedragen aan verbetering en innovatie van het onderwijs. In het onderwijs en onderzoek van de faculteit is het ‘onderwijzen en opvoeden in grootstedelijke context’, aangeduid met de term ‘Urban Education’, een speerpunt.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De HvA wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool. Heb je tips hoe we onze communicatie op het gebied van diversiteit en inclusie kunnen verbeteren, laat het ons dan weten.

Wil je weten hoe het is om te werken bij de HvA? Ontdek het bij medewerkers aan het woord.

Arbeidsvoorwaarden
De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie van hoofddocent. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 13 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 6036,14 bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marco Snoek, Lector Leren & Innoveren, per e-mail vacatures@hva.nl (gebruik dit emailadres uitsluitend voor het stellen van vragen: we verwerken alleen sollicitaties die we ontvangen via de link onderaan deze vacature).

Zie voor meer informatie: Kenniscentrum van de faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA

Sollicitaties
Klik op de link onderaan deze vacature om uiterlijk 28 februari 2020 online te solliciteren. 

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 
 

Wil je meer weten over hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? Kijk dan op onze website Werken bij de HvA.

Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Details

Gepubliceerd op: 
14 februari 2020
Werkvelden: 
Beleid en bestuur
Onderwijs
Werklocatie: 
amsterdam