U bent hier

directeur Vastgoed en Huisvestingsbeleid (VHB) (1,0 fte)

vrijdag, november 30, 2018 - 09:58
Baan

Vastgoed en huisvesting zijn waardevolle beleidsdomeinen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Niet alleen omdat er veel geld in omgaat maar ook omdat onze gebouwen, de inrichting en het gebruik ervan van grote waarde zijn voor de kwaliteit van leren, werken, ondernemen, onderzoeken en ontspannen. Zowel de gebruiker als de eigenaar van de gebouwen heeft er groot belang bij dat toegang en gebruik gewaarborgd zijn, dat onderhoud en beheer goed geregeld zijn, dat vernieuwing op effectieve, gecoördineerde manier plaats vindt en dat ook de planning en control hoogwaardig uitgevoerd wordt.

De functie
De bestuursstaf ondersteunt het CvB bij het stellen van kaders en het formuleren, uitvoeren en monitoren van beleid. De stafafdeling VHB adviseert (strategische beleidsrol) het CvB bij het ontwikkelen, implementeren en blijvend toetsen van een strategische visie op vastgoed en huisvesting. De beoogde omvang van deze afdeling is 6 fte. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de vertaling van de strategische visie in concrete programma’s en (deel-)projecten en voert hier regie op.

De directeur Vastgoed en Huisvestingsbeleid

  • adviseert het CvB over een integrale sturing op vastgoed, zowel vanuit de inhoudelijke kant als de Financiële kant;
  • adviseert het CvB bij bestuurlijke processen met externe stakeholders, partners en overheid op gebied van vastgoed;
  • stelt beleid op ten aanzien van vastgoed & huisvesting, zoals onder andere ruimtenormen, tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen, doorbelastingsnormen, campusontwikkeling, rapportages op vastgoedprojecten etc;
  • stelt een meerjarige integrale vastgoedbegroting op vanuit de inhoudelijke vraagstukken, die door de afdeling FP&C financieel getoetst kan worden;
  • stelt voortgangsrapportages op, in lijn met de planning & control-cyclus;
  • voert regie op de huisvestingsagenda op inhoud, randvoorwaarden, betrokkenheid, communicatie, voortgang en beschikbare middelen en maakt de vertaling vanuit hier naar concrete projecten; voert regie op innovatie en verandering in de fysieke omgeving en stimuleert kennisuitwisseling binnen en buiten de HvA;
  • toetst initiatieven, plannen, projectvoorstellen, (ver)huurvoorstellen aan de campusvisie en de huisvestingsagenda en adviseert het CvB hierover;
  • is opdrachtnemer van de huisvestingsagenda en verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke ontwikkeling van de agenda als de regie op de uitvoering van de projecten die voortkomen uit de huisvestingsagenda en de kwaliteit en bemensing van de programmaorganisatie;
  • is opdrachtnemer van de nieuwbouw Conradhuis.

De kern van deze nieuwe stafafdeling is in regie integraal sturen op het vastgoed, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de staande organisatie, zowel aan de onderwijs & onderzoek kant als aan de gezamenlijke diensten kant.

De afdeling VHB is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren, toepassen en wijzigen van beleid op het gebied van vastgoed & huisvesting. In vastgoed termen is dit de rol van de eigenaar. Het operationeel zorgdragen voor de eigendommen is gericht op het ondersteunen, faciliteren en uitvoeren van regulier beheer & onderhoud van de gebouwen. Dit is de verantwoordelijkheid van Facility Services.  

Samenwerking tussen de VHB en FS is op organisatorisch, financieel en inhoudelijk vlak cruciaal voor een doelmatig proces en een kwalitatief goed eindresultaat. De directeur VHB is mede verantwoordelijk voor het inhoudelijk vormgeven van deze samenwerking.

Functie-eisen: 

Wij zoeken
De beleidsdirecteur VHB is een inhoudelijk zeer deskundig persoon die leiding kan geven aan professionals. Een beleidsdirecteur met een voltooide relevante HBO- of WO opleiding en minimaal 7 jaar werkervaring in een vergelijkbare positie. Een strateeg met bestuurlijke sensitiviteit en ervaring in een kennisinstelling. Een inhoudelijk professional die breder denkt dan vastgoed en huisvesting, die de verbinding maakt tussen fysieke campusontwikkeling, onderwijs & onderzoek, beheer & onderhoud en de huisvesting- & facilitaire dienstverlening. Hij of zij is in staat om te schakelen tussen het bestuurlijk niveau, het leiderschap over de programma-organisatie huisvestingsagenda en de projectorganisatie CRH en de verbinding met de uitvoerende dienst Facility Services.

Arbeidsvoorwaarden: 

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie beleidsdirecteur 2. Bij deze functie hoort de loonschaal 15 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 7114,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij een positieve evaluatie van uw functioneren behoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Details

Gepubliceerd op: 
30 november 2018
Vacature status: 
Gesloten
Dienstverband: 
Baan
Contract Type: 
Fulltime
Werkvelden: 
Bestuur
Onderwijs
Vereiste Talen: 
Nederlands
Reageren voor: 
10 december 2018
Provincie: 
Noord-Holland
Uur per week: 
36-40
Opleidingsniveau:
HBO, HBO+, WO Bachelor, WO Master
Postcode:
1097 DZ
Plaats:
Amsterdam