Beleidscontroller | Young Global People

U bent hier

Beleidscontroller

BELEIDSCONTROLLER

Een werkbare verbinding tussen natuur en landbouw, meer biodiversiteit, het klimaatvraagstuk. Het is een greep uit de vele uitdagingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als senior adviseur / controller in het bijzonder gericht op eigenaarsadvisering speel je een sleutelrol in ontwikkelingen die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse samenleving.

Je werkt in een klein team nauw samen met een coördinerend adviseur. Jullie adviseren en ondersteunen direct de directeur FEZ en tevens indirect de secretaris-generaal en  de directeur Transitie en Aansturing Bedrijfsvoering. Als senior adviseur ben je actief betrokken bij met name de sturing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en haar opdrachtgevers binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het speelveld waarop je acteert en de rolverdeling van eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer is politiek-bestuurlijk dynamisch en complex. Dat maakt je opdracht uitdagend. De aansturing van de diverse spelers verloopt via een overlegcyclus, afspraken en overeenkomsten en (verantwoordings-)rapportages. Jij adviseert hierover en signaleert financieel-economische, organisatorische en politiek-bestuurlijke risico’s.

Als senior adviseur draag je bij aan de ontwikkeling van ons ministerie en ben je verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van de diverse samenwerkingsprocessen. Dit doe je met gevoel voor de bestuurlijke en politieke context en met affiniteit voor financiën, bedrijfsvoering en ICT. 

Je bent een belangrijke verbinder. Je plant en organiseert en houdt proactief de uitvoering van afspraken in de gaten. Je werkt met veel collega’s samen en opereert actief in je netwerk. Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • het adviseren aan de directeur FEZ, de secretaris-generaal en de directeur Transitie en Aansturing Bedrijfsvoering in hun verantwoordelijkheid voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;
 • het beoordelen / toetsen van financiële stukken die de NVWA opstelt in het kader van de management en begrotingscyclus.  
 • het mede voorbereiden van overleggen tussen de eigenaar en opdrachtnemer-opdrachtgever;
 • het monitoren van gemaakte afspraken, lopende trajecten en politiek-bestuurlijke risico’s en het tijdig signaleren en adviseren hierover;
 • het inrichten en verbeteren van de overlegcyclus en de informatievoorziening;
 • Het faciliteren van een goede communicatie tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Functie-eisen:

 • Je hebt een relevante master-/doctoraalstudie afgerond.
 • Je hebt ervaring als adviseur of beleidsmedewerker in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent een planner en organisator.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit.  
 • Je maakt je snel een nieuw dossier eigen en kunt snel schakelen tussen verschillende onderwerpen. Daarbij handel je vanuit de visie en strategie van het ministerie.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, en hebt affiniteit met governance- en financiële vraagstukken.
 • Je hebt overtuigingskracht, bent innovatief, analytisch sterk en gericht op samenwerking.
 • Je legt makkelijk contacten en bouwt een netwerk op alle niveaus van de organisatie.
 • Je bent stressbestendig en flexibel.
 • Je anticipeert op zaken in plaats van zaken op je af te laten komen, en waar nodig vervul je een aanjaagfunctie zodat acties tijdig worden afgerond.
 • Je werkt transparant en signaleert ontwikkelingen.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

 

Beschrijving organisatie:

 

De directie FEZ is de concerncontroller van het ministerie en een directie die opereert in een dynamisch werkveld. De directie is in korte tijd gegroeid van 15 medewerkers naar zijn huidige omvang van 30 medewerkers. De directie biedt volop kansen om mee te bouwen aan de ontwikkeling van de directie en instrumenten. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Beleidscontrol.

 

De afdeling Begrotingszaken is primair verantwoordelijk voor de advisering aan de minister en de leden van de Bestuursraad (ambtelijke leiding van het departement) over budgettaire aangelegenheden. De uitdaging van Begrotingszaken bestaat uit het zorgen voor voldoende financiële middelen voor de uitvoering van de beleidsplannen van LNV en voor het optimaal benutten van deze middelen. Daartoe voert de afdeling regelmatig overleg met de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën en brengt het de mee- en tegenvallers op de LNV-begroting in kaart. Met dit laatste adviseert Begrotingszaken de Bestuursraad hoe de tegenvallers binnen de begroting opgevangen kunnen en worden en of er ruimte is voor beleidswensen van de ambtelijke of politieke leiding.

 

Bij de afdeling Beleidscontrol werk je op het snijvlak van beleid, begroting en financiën. Je adviseert de beleidsdirecties van het DG Agro of DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied over de financiële aspecten van het beleid. Denk hier bijvoorbeeld aan de uitwerking van beleidsvoorstellen op het gebied van actuele thema’s zoals het Klimaatakkoord en pulsvisserij, maar ook aan voedselveiligheid, innovaties, dierenwelzijn en natuur. Specifiek wordt ook invulling gegeven aan de eigenaarsadvisering (voor de NVWA en ZBO’s) en de control op EU-beleid,  ICT en apparaatskosten.

 

Interesse? Solliciteer direct via de button. Meer weten? Neem contact op met accountmanager Taman Autar via taman@ygp.nl / 06 148 611 91.

Details

Gepubliceerd op: 
15 augustus 2019
Werkvelden: 
Beleid en bestuur
Overheid
Werklocatie: 
Den Haag