U bent hier

beleidsadviseur Huisvesting (0,8 - 1,0 fte)

dinsdag, december 4, 2018 - 11:28
Baan

Vastgoed en huisvesting zijn waardevolle beleidsdomeinen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Niet alleen omdat er veel geld in omgaat maar ook omdat onze gebouwen, de inrichting en het gebruik ervan van grote waarde zijn voor de kwaliteit van leren, werken, ondernemen, onderzoeken en ontspannen. Zowel de gebruiker als de eigenaar van de gebouwen heeft er groot belang bij dat toegang en gebruik gewaarborgd zijn, dat onderhoud en beheer goed geregeld zijn, dat vernieuwing op effectieve, gecoördineerde manier plaats vindt en dat ook de planning en control hoogwaardig uitgevoerd wordt. De HvA werkt de komende jaren aan de implementatie van haar huisvestingsvisie middels de uitvoering van een ambitieuze huisvestingsagenda.

De functie
De bestuursstaf ondersteunt het CvB bij het stellen van kaders en het formuleren, uitvoeren en monitoren van beleid. De nieuw in te richten stafafdeling Vastgoed- en Huisvestingsbeleid (hierna: VHB) adviseert het CvB bij het ontwikkelen, implementeren en blijvend toetsen van een strategische visie op vastgoed en huisvesting (strategische beleidsrol). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de vertaling van de strategische visie in concrete programma’s en (deel-)projecten en voert hier regie op.

De kern van de afdeling VHB is integraal sturen op vastgoed en huisvesting, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de staande organisatie, zowel aan de onderwijs- en onderzoekskant als aan de kant van de gezamenlijke diensten (Facility Services, ICT, Administratief Centrum). Voor de afdeling zijn we op zoek naar een senior beleidsadviseur huisvesting.

Als beleidsadviseur huisvesting signaleer je relevante ontwikkelingen in het hoger onderwijs op het gebied van huisvesting en huisvestingsontwikkelingen. Je vertaalt deze naar strategisch beleid en kaders voor de HvA. Je hebt aantoonbare affiniteit met het hoger onderwijs en je kan vanuit deze affiniteit een vertaling maken van de gebruikersvraag naar vastgoed en huisvestingsopgaven. Je denkt breder dan vastgoed en huisvesting alleen en bent verbindend naar onderwijs en onderzoek. Je hebt een heldere communicatiestijl en kan de opdrachtgeversrol goed invullen.

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende taken:

  • het opstellen van beleid ten aanzien van huisvesting, zoals onder andere ruimtenormen, (ver)huurbeleid, tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen, doorbelastingsnormen, etc;
  • adviseren van de gebruikers, directeur VHB en het CvB bij de implementatie van dit beleid;
  • namens de afdeling op strategisch/tactisch niveau relaties met de gebruikers onderhouden, het afstemmen van wederzijdse ontwikkelingen en  deze vertalen naar klantvragen en de inpassing hiervan in het beschikbare aanbod;
  • het toetsen van initiatieven, plannen, projectvoorstellen, (ver)huurvoorstellen aan de campusvisie en de huisvestingsagenda en het CvB hierover adviseren;
  • het toetsen van de vanuit de huisvestingsagenda geïnitieerde projecten aan beleid;
  • je bent actief betrokken bij de huisvestingsagenda op inhoud, randvoorwaarden, betrokkenheid, communicatie, voortgang en beschikbare middelen en bij het maken van de vertaling naar concrete projecten;
  • actieve betrokkenheid bij andere, flankerende, strategische programma’s die de ontwikkeling van de huisvestingsvraag en het vastgoed raken.
Functie-eisen: 

Wij zoeken een collega met ervaring in huisvestingbeleid in het hoger onderwijs, bij voorkeur op strategisch niveau. Je weet in de rol van adviseur een vertrouwensrelatie op te bouwen en kunt je goed verplaatsen in de dagelijkse praktijk van huisvestingsprogramma’s. Je houdt van een dynamische werkomgeving en bent als teamspeler gericht op multidisciplinaire samenwerking.

Competenties
Je bent analytisch, omgevingsgericht, resultaatgericht, vernieuwend, creatief en verbindend. Je vindt het leuk om maatwerk te bieden. Je hebt een goed ontwikkelde in- en externe antenne. Je hebt een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je bent vertrouwd met werken in teams, projectmatig werken en keten-denken.

Arbeidsvoorwaarden: 

Een fijne werkplek in een leuk en gedreven team, dat werkt vanuit de dynamische Amstelcampus. Bij deze functie past het HAY functieprofiel van beleidsmedewerker 2 en schaal 12 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 5.433,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met, bij gebleken geschiktheid, uitzicht op een vaste aanstelling.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren. De HvA hecht als grootstedelijke hogeschool veel waarde aan toegankelijkheid voor een brede variëteit aan potentiele studenten en viert de diversiteit van studenten en medewerkers als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instelling. Dit past bij haar emancipatoire functie.

Details

Gepubliceerd op: 
4 december 2018
Vacature status: 
Gesloten
Dienstverband: 
Baan
Contract Type: 
Fulltime
Werkvelden: 
Advies
Onderwijs
Vereiste Talen: 
Nederlands
Reageren voor: 
18 december 2018
Provincie: 
Noord-Holland
Uur per week: 
32-36
36-40
Opleidingsniveau:
HBO, HBO+, WO Bachelor, WO Master
Postcode:
1097 DZ
Plaats:
Amsterdam