U bent hier

Adviseur Europees domein

Kansen scheppen. De economie versterken. Met die missie zijn we dagelijks bezig. Doe jij mee? Leg jij de juiste verbanden en maak je kansrijke verbindingen? Zodat we ondernemers op weg kunnen helpen op Europese markten? Draag als adviseur Europees domein bij aan een duurzaam, innovatief en economisch sterk Nederland.

Vooruitdenken en in je doen en laten drie stappen vooruitlopen op de ontwikkelingen. Als dat in je natuur zit, haal je als adviseur Europees domein je hart op bij ons team Advies Niet Grondgebonden. We zijn onderdeel van de afdeling Uitvoeringsbeleid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag. In een inspirerende omgeving zet jij je tanden in een veelheid aan onderwerpen.

Je adviseert gevraagd en ongevraagd over de uitvoerbaarheid van beleidsvoorstellen en de adequate doorvertaling naar de uitvoering binnen het Europese domein. Je verdiept je in onderwerpen op het brede terrein van het landbouw-, visserij- en natuurbeleid.

Het gaat om een uitdagende functie. Je richt je enerzijds op de opdracht om binnen RVO een werkbaar proces in te richten met ketenpartners in het fytosanitaire werkveld, waaronder de NVWA, en anderzijds op de inrichting van het nieuwe Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF).

Als onderdeel van je verantwoordelijkheden als adviseur Europees domein heb je regelmatig contact met ketenpartners binnen en buiten RVO. Je werkpakket stemmen we steeds samen af op de behoefte van de organisatie en jouw kennis en kwaliteiten.

Je adviseert naar aanleiding van Europese en juridische ontwikkelingen en geeft aan wat de gevolgen zijn voor de realisatie van (organisatie)doelstellingen. Samen met collega’s zorg je voor het opstellen van (Europese) kaders voor de organisatie en bewaak je of we aan de kaders voldoen. Je neemt deel aan in- en externe overlegverbanden en waar nodig coördineer je de diverse werkzaamheden.

Als team Advies Niet Grondgebonden zijn we verantwoordelijk voor de vertaling van wet- en regelgeving naar kaders voor de uitvoering. Vanuit onze kennis adviseren we over de uitvoering aan beleidsmakers en de opstellers van wet- en regelgeving. De afdeling Uitvoeringsbeleid is daarmee een spin in het web tussen beleid en uitvoering.

Ons team opereert in een dynamische omgeving waarin we voortdurend voor de uitdaging staan om beleidsaspecten en uitvoeringsvarianten met elkaar in overeenstemming te brengen. Als adviseur draag je daar actief aan bij. Daarbij kijk je over de grenzen van je team heen, ga je voor resultaten en ben je in staat de regie op inhoud te voeren.

Meer over jouw toekomstige afdeling:
De afdeling Uitvoeringsbeleid is onderdeel van de directie Kernprocessen EU en UB. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid krijgt vorm op basis van het principe ‘standaard waar het kan, maatwerk waar het moet’. Daarbij houden we rekening met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van ons uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging.

Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Niet Grondgebonden, Advies Mest/Dier/Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesbeheer & Rapportage, en Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen.

Functie-eisen:

 • Je werkt en denkt op hbo+- of wo-niveau.
 • Je hebt ruime advieservaring op het gebied van implementatie en toepassing van complexe (Europese) regelgeving.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het Europese domein. Kennis van en ervaring op het gebied van fytosanitaire onderwerpen zijn een pre.
 • Je weet vanuit jouw overzicht over het werkterrein collega's inhoudelijk te ondersteunen en onderwerpen aan elkaar verbinden.
 • Je bent in staat om een relevant netwerk te onderhouden rond de inhoudelijke ontwerpen waaraan je werkt, zowel binnen als buiten RVO.
 • Je legt gemakkelijk contacten en drukt je vlot en begrijpelijk uit, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je weet je weg te vinden in een politiek-bestuurlijke omgeving en gaat goed om met belangentegenstellingen.
 • Je hebt een analytische natuur en deelt jouw kennis actief met collega’s.
 • Je weet je omgeving met flair en op basis van solide argumenten te overtuigen.
 • Je bent veerkrachtig en kunt uitstekend plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 – Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden:
Na sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Wil je de vacaturetekst later nog eens inzien? Dan raden we je aan om deze nu te downloaden.
Wij streven ernaar het vacatureproces in augustus af te ronden. De gesprekken vinden daarom vlak na de sluitingsdatum plaats, namelijk op donderdag 20 augustus. De gesprekken worden digitaal gevoerd.
 

Details

Gepubliceerd op: 
16 juli 2020
Werkvelden: 
Overheid
Werklocatie: 
Den Haag