U bent hier

Over YGP

 

Het bedrijf als realistische afspiegeling van de maatschappij

Vertegenwoordigt het huidige bedrijfsleven een realistische afspiegeling van de maatschappij? Een levendige mix van mensen van diverse afkomst, leeftijd en sekse? Bij de meeste bedrijven is het antwoord: nee! De meeste ondernemers en managers zouden daar echter graag verandering in brengen. Hetzelfde geldt voor jong, multicultureel toptalent. Hebben zij de baan of de carrière die ze werkelijk ambiëren of vormen vooroordelen en (cultuur)verschillen nog te vaak een barrière op weg naar de top?

Young Global People (YGP) is een online community dat zich sinds 2005 inzet om meer multiculturaliteit en diversiteit naar de top van het bedrijfsleven te brengen. Als werving- en selectiebureau heeft YGP zich de afgelopen 10 jaren beziggehouden met het werven en begeleiden van multicultureel talent naar een baan, traineeship of stage bij diverse werkgevers. Hierbij staat een persoonlijke werkwijze centraal, waarbij kandidaten tijdens elke stap in de sollicitatieprocedure begeleid worden, met als doel de kans op instroom significant te vergroten. Zo heeft YGP multiculturele kandidaten geplaatst bij bedrijven als POST NL, ING, ABN AMRO, Shell, Capgemini, NUON, Delta Lloyd en de NS.

In oktober 2014 lanceerde YGP een geheel vernieuwd online platform waar werkgevers en werkzoekenden op een daadkrachtige, hands-on en proactieve manier met elkaar in contact kunnen komen. Op dit platform bieden wij hoogopgeleide young professionals interessante vacatures en diverse nuttige tools om zich zo goed mogelijk te profileren in de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen organisaties interessante vacatures en evenementen plaatsen op het platform en organiseren wij mentorprogramma’s, netwerkevents, trainings- en inhousedagen om de zakelijke vaardigheden te vergroten en de kennismaking tussen bedrijven en young professionals tot stand te brengen.

Missie 
Door samenwerking de kracht van diversiteit in de samenleving als hefboom inzetten om in de top van het bedrijfsleven een cultuur voort te brengen waarin ieder talent zich welkom voelt. Een cultuur waarin zichtbare en onzichtbare verschillen er mogen zijn, waarin men openstaat voor andere opvattingen en waarin multi etniciteit wordt gezien als een kans.

Visie
Young Global People is hét netwerk dat multicultureel talent, werkgevers, studentenverenigingen en professionals verbindt om gezamenlijk te werken aan meer culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Onze leden zijn jonge, hoogopgeleide studenten, net afgestudeerde werkzoekenden én young professionals die wij graag helpen om hun ambities en dromen waar te maken op weg naar het bedrijf als realistische afspiegeling van de maatschappij.

Testimonials

testimonials

Steven Burgmeijer - OM

Steven Burgmeijer van het Openbaar Ministerie verwoordt het doel dat YGP nastreeft als volgt:

"Onze organisatie heeft diversiteit en de kracht van multiculturaliteit hoog in het vaandel staan. Dit is echter niet bij iedereen even bekend. Een initiatief als YGP kan helpen de drempelvrees te verkleinen. Hun praktische aanpak in de vorm van bemiddeling, trainings- en incompanydagen is een uitstekend hulpmiddel voor een bredere werving en selectiestrategie op weg naar een brede maatschappelijke afspiegeling binnen het OM."

 

Frans van der Pluijm - NOA

Frans van der Pluijm van Arbeids- en Personeelspsychologisch adviesbureau NOA erkent de noodzaak van een dergelijk initiatief:

"Onze testinstrumenten worden gebruikt om uitstroom, werving en selectie van hoger opgeleide multiculturele werkzoekenden op elkaar aan te laten sluiten. Tevens zijn wij financier van de leerstoel arbeidspsychologie multiculturaliteit op de VU Amsterdam. Ook daar blijkt dat het slaan van bruggen tussen diverse culturen op de arbeidsmarkt nog steeds noodzakelijk is."

Sven Asijee - Croonwolter&dros

Sven Asijee van Croonwolter&dros laat zich ook positief uit over het initiatief om meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven te krijgen:

"Binnen onze branche is nog veel ruimte voor een verrijking van de mix van leeftijd, cultuur en sekse. Deze missie hebben wij hoog in het vaandel staan en heeft ons reeds enkele bemoedigende awards opgeleverd. Steeds meer bedrijven werken bewust aan een realistischer aansluiting bij het diverse aanbod op de arbeidsmarkt.
Onbekend maakt echter, hoe jammer ook, vaak onbemind en men neigt daarom onbewust naar 'meer van hetzelfde. Ook als het gaat om aannemen van nieuw personeel. YGP kan, ons inziens, een belangrijke rol spelen om zowel visie als uitvoering naar een effectiever resultaat te brengen. Een mooi streven waar uiteindelijk het hele bedrijfsleven mee gebaat zal zijn."