U bent hier

Over YGP

Over YGP

 

Het bedrijf als realistische afspiegeling van de maatschappij

Vertegenwoordigt het huidige bedrijfsleven een realistische afspiegeling van de maatschappij? Een levendige mix van mensen van diverse afkomst, leeftijd en sekse? Bij de meeste bedrijven is het antwoord: nee! Uit onderzoek is gebleken dat slechts 1% tot 2% van alle leidinggevende posities wordt bezet door niet westerse minderheden. De meeste ondernemers en managers zouden daar echter graag verandering in brengen. Hetzelfde geldt voor jong, multicultureel toptalent. Vaak vormen vooroordelen en (cultuur)verschillen nog te vaak een barrière op weg naar de top en de baan die zij werkelijk ambiëren.

Young Global People (YGP) brengt werkgevers en werkzoekenden met diverse culturele achtergronden op een daadkrachtige, hands-on en proactieve manier met elkaar in contact. Middels het online-platform, matching, evenementen en inhousedagen, koppelen wij kandidaten aan topwerkgevers die een multiculturele personeelssamenstelling als een verrijking zien. 

YGP.nl is het grootste online-platform voor multicultureel talent en we groeien snel! Tot onze partners behoren o.a. De Nederlandsche Bank, NS,  Kraft/Heinz, Het Openbaar Ministerie, Economische Zaken, McKinsey, Unilever, NS, Rabobank, Leeuwendaal en het Stedelijk Museum.

Uniek aan YGP is dat onze persoonlijke werkwijze centraal staat, waarbij we kandidaten en werkgevers tijdens elke stap in de sollicitatieprocedure begeleiden, met als doel de kans op instroom significant te vergroten. Zo heeft YGP multiculturele kandidaten geplaatst bij bedrijven als POST NL, ING, ABN AMRO, Shell, Capgemini, NUON, Delta Lloyd, Rabobank, Leeuwendaal en de NS.

Missie 
Door samenwerking zetten wij de kracht van diversiteit in de samenleving als hefboom, om in de top van het bedrijfsleven een cultuur voort te brengen waarin ieder talent zich welkom voelt. Een cultuur waarin zichtbare en onzichtbare verschillen er mogen zijn, waarin men openstaat voor andere opvattingen en waarin multi-etniciteit wordt gezien als een verrijking.

Visie
Young Global People is hét netwerk dat multicultureel talent, werkgevers, studentenverenigingen en werkgevers verbindt om gezamenlijk te werken aan meer culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven en overheid. Onze leden zijn jonge, hoogopgeleide studenten, net afgestudeerde werkzoekenden én young professionals die wij graag helpen om hun ambities en dromen waar te maken, op weg naar het bedrijf als realistische afspiegeling van de maatschappij.

Testimonials

testimonials

Steven Burgmeijer - OM

Steven Burgmeijer van het Openbaar Ministerie verwoordt het doel dat YGP nastreeft als volgt:

"Onze organisatie heeft diversiteit en de kracht van multiculturaliteit hoog in het vaandel staan. Dit is echter niet bij iedereen even bekend. Een initiatief als YGP kan helpen de drempelvrees te verkleinen. Hun praktische aanpak in de vorm van bemiddeling, trainings- en incompanydagen is een uitstekend hulpmiddel voor een bredere werving en selectiestrategie op weg naar een brede maatschappelijke afspiegeling binnen het OM."

 

Frans van der Pluijm - NOA

Frans van der Pluijm van Arbeids- en Personeelspsychologisch adviesbureau NOA erkent de noodzaak van een dergelijk initiatief:

"Onze testinstrumenten worden gebruikt om uitstroom, werving en selectie van hoger opgeleide multiculturele werkzoekenden op elkaar aan te laten sluiten. Tevens zijn wij financier van de leerstoel arbeidspsychologie multiculturaliteit op de VU Amsterdam. Ook daar blijkt dat het slaan van bruggen tussen diverse culturen op de arbeidsmarkt nog steeds noodzakelijk is."

Sven Asijee - Croonwolter&dros

Sven Asijee van Croonwolter&dros laat zich ook positief uit over het initiatief om meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven te krijgen:

"Binnen onze branche is nog veel ruimte voor een verrijking van de mix van leeftijd, cultuur en sekse. Deze missie hebben wij hoog in het vaandel staan en heeft ons reeds enkele bemoedigende awards opgeleverd. Steeds meer bedrijven werken bewust aan een realistischer aansluiting bij het diverse aanbod op de arbeidsmarkt.
Onbekend maakt echter, hoe jammer ook, vaak onbemind en men neigt daarom onbewust naar 'meer van hetzelfde. Ook als het gaat om aannemen van nieuw personeel. YGP kan, ons inziens, een belangrijke rol spelen om zowel visie als uitvoering naar een effectiever resultaat te brengen. Een mooi streven waar uiteindelijk het hele bedrijfsleven mee gebaat zal zijn."