U bent hier

Over YGP

Over YGP

Het bedrijf als realistische afspiegeling van de maatschappij
 

De samenstelling binnen het huidige bedrijfsleven, de overheid en media is geen realistische afspiegeling van de maatschappij. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 1% tot 2% van alle leidinggevende posities wordt bezet door niet westerse minderheden. De meeste ondernemers en managers zouden daar graag verandering in brengen. Hetzelfde geldt voor jong, multicultureel toptalent. Nog te vaak vormen vooroordelen en (cultuur)verschillen voor hen een barrière op weg naar de top en de baan die zij werkelijk ambiëren.

Young Global People (YGP) vormt al 15 jaar de schakel tussen hoogopgeleid multicultureel talent en het bedrijfsleven en de overheid. YGP is in Nederland het grootste recruitmentplatform dat zich op deze groep richt en heeft kandidaten mogen plaatsen bij toonaangevende werkgevers in verschillende branches in Nederland.

Wat wij bieden

  1. We begeleiden kandidaten en werkgevers intensief en gedurende het hele proces. Zo weten we zeker dat we niet ‘een’ match, maar de perfécte match tot stand brengen. Alleen op die manier kunnen we erin slagen, de instroom van multicultureel talent te vergroten en de top in Nederland te verkleuren.
  2. We zetten actief in op het verhogen van de employer branding van werkgevers middels het YGP online platform en onze social media kanalen. Op die manier wordt de bereikbaarheid vergroot onder hoogopgeleid multiculturele kandidaten.
  3. We faciliteren de ontmoeting tussen hooggekwalificeerde multiculturele kandidaten en bedrijven op onze unieke wervingsevents zoals het Diversity Dinner.
  4. Op onze netwerkevents zoals de Andere haringpartij en ons jaarlijkse Gala brengen we verschillende culturen, leeftijden en seksen samen. Het leggen van contacten met interessante (young)professionals vindt als vanzelfsprekend plaats en mooie verbindingen ontstaan.

Visie 
Young Global People wil multicultureel talent, werkgevers en sleutelfiguren verbinden om gezamenlijk te werken aan meer culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid.

Missie 
Een cultuurverandering teweeg brengen in de top van het bedrijfsleven en de overheid waarin ieder talent zich welkom voelt en Multi etniciteit wordt gezien als een verrijking.
 

Testimonials

testimonials

Steven Burgmeijer - OM

Steven Burgmeijer van het Openbaar Ministerie verwoordt het doel dat YGP nastreeft als volgt:

"Onze organisatie heeft diversiteit en de kracht van multiculturaliteit hoog in het vaandel staan. Dit is echter niet bij iedereen even bekend. Een initiatief als YGP kan helpen de drempelvrees te verkleinen. Hun praktische aanpak in de vorm van bemiddeling, trainings- en incompanydagen is een uitstekend hulpmiddel voor een bredere werving en selectiestrategie op weg naar een brede maatschappelijke afspiegeling binnen het OM."

 

Frans van der Pluijm - NOA

Frans van der Pluijm van Arbeids- en Personeelspsychologisch adviesbureau NOA erkent de noodzaak van een dergelijk initiatief:

"Onze testinstrumenten worden gebruikt om uitstroom, werving en selectie van hoger opgeleide multiculturele werkzoekenden op elkaar aan te laten sluiten. Tevens zijn wij financier van de leerstoel arbeidspsychologie multiculturaliteit op de VU Amsterdam. Ook daar blijkt dat het slaan van bruggen tussen diverse culturen op de arbeidsmarkt nog steeds noodzakelijk is."

Sven Asijee - Croonwolter&dros

Sven Asijee van Croonwolter&dros laat zich ook positief uit over het initiatief om meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven te krijgen:

"Binnen onze branche is nog veel ruimte voor een verrijking van de mix van leeftijd, cultuur en sekse. Deze missie hebben wij hoog in het vaandel staan en heeft ons reeds enkele bemoedigende awards opgeleverd. Steeds meer bedrijven werken bewust aan een realistischer aansluiting bij het diverse aanbod op de arbeidsmarkt.
Onbekend maakt echter, hoe jammer ook, vaak onbemind en men neigt daarom onbewust naar 'meer van hetzelfde. Ook als het gaat om aannemen van nieuw personeel. YGP kan, ons inziens, een belangrijke rol spelen om zowel visie als uitvoering naar een effectiever resultaat te brengen. Een mooi streven waar uiteindelijk het hele bedrijfsleven mee gebaat zal zijn."