Allochtone student slecht voorbereid naar hbo

YGP Content Manager
11 mei 2017

Jongeren met een niet-westerse achtergrond vallen vaker uit op het hbo dan niet-westerse studenten. Ook wisselen ze vaker van studie. Ze worden niet goed voorbereid op het hoger onderwijs, zeggen deskundigen.

Een hbo-student met niet-westerse wortels heeft een veel grotere kans om een studie niet af te maken dan autochtone studenten. Dat geldt vooral voor degenen die doorstromen vanuit het mbo. Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat de helft uitvalt (een kwart) of na het eerste jaar van studie wisselt (ook een kwart). Van de autochtonen die doorstromen vanuit het mbo wisselt of stopt een derde.

Vrijheid

"Turken en Marokkanen zijn oververtegenwoordigd op de route via het mbo. Door taalachterstanden kwamen ze niet op de havo, maar het vmbo terecht”, zegt Maurice Crul, hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de VU in Amsterdam. ,,Op het hbo struikelen ze over Nederlands, Engels en wiskunde."

Daar komt nog eens bij dat deze studenten vanuit hun omgeving ook niet worden klaargestoomd om te studeren, merkt Youssef Azghari op. Hij is docent aan Avans Hogeschool in Breda, promovendus aan Tilburg University en deed onderzoek binnen de Marokkaanse gemeenschap naar participatie. Studenten uit Marokkaanse gezinnen missen voorbeelden en kruiwagens, zijn het niet gewend om open te communiceren en problemen te benoemen zoals dat wordt vereist op het hbo, leren niet met vrijheid omgaan. "Marokkaanse kinderen hebben thuis veel minder te kiezen dan autochtone, Nederlandse leeftijdsgenoten." 

Studiekeuze

Dat laatste verklaart waarom zo veel studenten van opleiding wisselen. Binnen niet-westerse gezinnen worden kinderen min of meer gedwongen om een studie te volgen die binnen de gemeenschap aanzien heeft en waarvan baanzekerheid wordt verwacht. Azghari: "Economie, bedrijfskunde, rechten, accountancy."

Ouders hebben veel invloed op de studiekeuze, maar er wordt weinig over gesproken en open dagen worden nauwelijks bezocht. Tijdens de studie ontdekken studenten dat ze motivatie missen, omdat de opleiding niet bij ze past. Een op de drie niet-westerse studenten met een havodiploma bedenkt zich en gaat na het eerste jaar met een andere studie verder, onder autochtonen is dat een op de vijf.

Er moet meer voorlichting gegeven worden aan leerlingen én hun ouders, zeggen Crul en Azghari. Het zou ook helpen als jongeren meteen vanuit groep 8 of een brede brugklas naar de havo doorstromen, zegt Crul. "Of, als zo veel jongeren de route via het mbo gebruiken, zorg dan dat ze op het mbo worden voorbereid op het hbo."