U bent hier

Voor werkgevers

Bedrijfspagina

Het bedrijf als realistische afspiegeling van de maatschappij

Vertegenwoordigt het huidige bedrijfsleven een realistische afspiegeling van de maatschappij? Een levendige mix van mensen van diverse afkomst, leeftijd en sekse? Bij de meeste bedrijven is het antwoord: nee! De meeste ondernemers en managers zouden daar echter graag verandering in brengen. Hetzelfde geldt voor jong, multicultureel toptalent. Hebben zij de baan of de carrière die ze werkelijk ambiëren of vormen vooroordelen en (cultuur)verschillen nog te vaak een barrière op weg naar de top?

Young Global People (YGP) brengt werkgevers en werkzoekenden met diverse culturele achtergronden op een daadkrachtige, hands-on en proactieve manier met elkaar in contact. Middels het online-platform, gecombineerd met matching, koppelen we kandidaten aan topwerkgevers die multiculturaliteit als een verrijking zien. Voor u als organisatie een hulpmiddel op weg naar een maatschappij brede afspiegeling binnen de organisatie.

YGP.nl is het grootste online-platform voor multicultureel talent en we groeien snel! Tot onze partners behoren o.a. Unilever, NS, KPMG, Arcadis, Het Openbaar Ministerie, Coca Cola, Economische Zaken, Allen&Overy, De Rijksoverheid en Rabobank.

Wat wij bieden
YGP beschikt over een groot multicultureel bestand aan kandidaten, heeft veel kennis over de doelgroep en heeft ervaring in het gericht kunnen bereiken van de multiculturele young professional. Het uitgangspunt van de samenwerking is het vergroten van de instroom van multicultureel talent in de organisatie. Om dit te kunnen bereiken, is de basis van de samenwerking opgebouwd uit matching gecombineerd met deelname aan het platform.

Branding & Netwerk
Als partner van Young Global People profileren we uw organisatie zowel online als offline in een voor u nog onbekend netwerk van deze ambitieuze groep talenten. Hierdoor wordt u als werkgever meer zichtbaar en wordt het bereik vergroot binnen deze groep. Onderdeel van deelname aan het platform is:

  1. Account online platform. Binnen het online-platform kunt u uw organisatie met een bedrijfsprofiel profileren. Op de website kunt u tevens onbeperkt vacatures, stages, traineeships en evenementen plaatsen.
  2. Communicatie. Naast profilering op de website, wordt uw organisatie ook regelmatig meegenomen in onze communicatiemiddelen, zoals de nieuwsbrief en social media kanalen op Facebook, Twitter en Linkedin.
  3. Toegang Events. Jaarlijks organiseert YGP twee netwerkevents om talenten en aangesloten bedrijven met elkaar in contact te brengen. Deze events stellen u in staat om op een laagdrempelige manier in contact te komen met cultureel diverse talenten uit ons netwerk. Het doel: branding, kennismaken, ervaringen uitwisselen en er wellicht een match aan overhouden. Als partner heeft u gratis toegang tot deze events. 

Matching
In combinatie met het platform wordt er gericht ingezet op het werven en begeleiden van multiculturele kandidaten naar een baan, traineeship of stage, waarbij een persoonlijke werkwijze en begeleiding centraal staan. Dit is essentieel om tot de juiste match te kunnen komen. We bieden de volgende mogelijkheden van matching aan die gecombineerd kunnen worden met het platform:

  1. Werving & selectie. Gerichte werving vanuit YGP voor een plek in een traineeship of startersvacature met gegarandeerde plaatsing.
  2. Inhousedag. De werving van de 10-12 kandidaten die passen bij de organisatie. De selectiecriteria en inhoud van het programma worden in overleg vastgesteld net als het beoogde resultaat.

Trainingen
Steeds meer bedrijven werken bewust aan een realistisch maatschappelijke afspiegeling van hun organisatie. Onbekend maakt echter, hoe jammer ook, vaak onbemind en men neigt daarom onbewust naar 'meer van hetzelfde'. Ook als het gaat om het aannemen van nieuw personeel.

  1. YGP geeft diverse trainingen aan die recruiters en leidinggevenden een verruimende blik bieden op de multiculturele doelgroep.
  2. Hierdoor bent u in staat een diversiteit aan talenten te werven voor posities binnen uw organisatie, om deze vervolgens ook te behouden.
  3. Tijdens de trainingen worden diverse vraagstukken, praktijkvoorbeelden en persoonlijke ervaringen behandeld en krijgt u de tools aangereikt om als team met diversiteit om te gaan.

Testimonials

Openbaar Ministerie

Steven Burgmeijer van het Openbaar Ministerie verwoordt het doel dat YGP nastreeft als volgt: ‘onze organisatie heeft diversiteit en de kracht van multiculturaliteit hoog in het vaandel staan. Dit is echter niet bij iedereen even bekend. Een initiatief als YGP kan helpen de drempelvrees te verkleinen. Hun praktische aanpak in de vorm van bemiddeling, trainings- en incompanydagen is een uitstekend hulpmiddel voor een bredere werving en selectiestrategie op weg naar een brede maatschappelijke afspiegeling binnen het OM.’

Arbeids- en Personeelspsychologisch adviesbureau NOA

Frans van der Pluijm van Arbeids- en Personeelspsychologisch adviesbureau NOA erkent de noodzaak van een dergelijk initiatief. ‘Onze testinstrumenten worden gebruikt om uitstroom, werving en selectie van hoger opgeleide multiculturele werkzoekenden op elkaar aan te laten sluiten. Tevens zijn wij financier van de leerstoel arbeidspsychologie multiculturaliteit op de VU Amsterdam. Ook daar blijkt dat het slaan van bruggen tussen diverse culturen op de arbeidsmarkt nog steeds noodzakelijk is.’

Croonwolter&dros

Sven Asijee van Croonwolter&dros laat zich ook positief uit over het initiatief om meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven te krijgen. ‘Binnen onze branche is nog veel ruimte voor een verrijking van de mix van leeftijd, cultuur en sekse. Deze missie hebben wij hoog in het vaandel staan en heeft ons reeds enkele bemoedigende awards opgeleverd. Steeds meer bedrijven werken bewust aan een realistischer aansluiting bij het diverse aanbod op de arbeidsmarkt. Onbekend maakt echter, hoe jammer ook, vaak onbemind en men neigt daarom onbewust naar 'meer van hetzelfde. Ook als het gaat om aannemen van nieuw personeel. YGP kan, ons inziens, een belangrijke rol spelen om zowel visie als uitvoering naar een effectiever resultaat te brengen. Een mooi streven waar uiteindelijk het hele bedrijfsleven mee gebaat zal zijn.’